Χειροπετσέτα Ecotad για Mars ΙQ Control System

 

ΚΩΔ:06.009

Ποιότητα: Ecotad
Λευκότητα: 90%
Μέτρα:166
Διάμετρος Ρολού: 19cm
Ύψος Ρολού: 20,5cm
Core: Barcoded
Γκοφρέ με τεχνολογία Eco-Tad, χωρίς περφορέ
Συσκευασία: 6 Ρολά

 

ΚΩΔ:06.013

Ποιότητα: 90% Χημικός χαρτοπολτός
Λευκότητα: Μπλε
Μέτρα: 90
Βάρος Ρολού: 1350gr
Διάμετρος Ρολού:18cm
Ύψος Ρολού: 20,5cm
Core: Barcoded
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati
Συσκευασία: 6 Ρολά

 


 

Xειροπετσέτα Strong για συσκευή Αutocut

 

ΚΩΔ:06.011

Ποιότητα: 100% Χημικός χαρτοπολτός
Μέτρα: 80
Βάρος Ρολού: 700gr
Διάμετρος Ρολού: 16cm
Ύψος Ρολού: 20,5cm
Core: 4,5cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati, χωρίς περφορέ
Συσκευασία: 6 Ρολά

 

ΚΩΔ:06.008

Ποιότητα: 90% Χημικός χαρτοπολτός
Λευκότητα: Μπλε
Μέτρα: 90
Βάρος Ρολού: 1000gr
Διάμετρος Ρολού: 16cm
Ύψος Ρολού: 20,5cm
Core: 4,5cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati, χωρίς περφορέ
Συσκευασία: 6 Ρολά

 


 

 Χειροπετσέτα "PREMIER" για συσκευή NO-TOUCH 143 μέτρα

 

ΚΩΔ:06.006

Ποιότητα: 90% Χημικός Χαρτοπολτός,
Λευκότητα: 90%
Μέτρα: 143 Βάρος Ρόλου: 1350gr
(απόκλιση±5%)
Διάμετρο Ρόλου: 16cm,
Ύψος Ρόλου: 20,5cm, Core:1,9cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati, χωρίς περφορέ

 


 

Χειροπετσέτα ZIK-ZAK Strong μονόφυλλη 30gsm

 

ΚΩΔ:02.003

Ποιότητα: 100% Χημικός χαρτοπολτός
Φύλλα: 20 πακέτα x 200 = 4000 φύλλα
Διαστάσεις Φύλλου:
10,5cm x 25cm (διπλωμένο)
21cm χ 25cm (αδίπλωτο)
Μονόφυλλο 30gsm, γκοφρέ

 


 

Χειροπετσέτα “Strong” για Center Pull (R/X) Midi 145 μέτρα

 

ΚΩΔ:06.004

Ποιότητα: 100% Χημικός χαρτοπολτός
Μέτρα: 145
Φύλλα: 440
Διαστάσεις Φύλλου: 33cm x 20,7cm
Βάρος Ρολού: 1300gr
Διάμετρος Ρολού: 18cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati
Συσκευασία: 6 Ρολά

 


 

Χειροπετσέτα για Mars Handy (R/X) Midi 1,4kg

 

ΚΩΔ:06.015

Ποιότητα: 100% Χημικός χαρτοπολτός
Μέτρα: 132
Φύλλα: 400
Διαστάσεις Φύλλου: 33cm x 20,7cm
Βάρος Ρολού: 1400gr
Διάμετρος Ρολού: 17cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati
Συσκευασία: 6 Ρολά