ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 60CM ΛΕΙΟ 
 
  Ποιότητα : 100% Χημικός χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 50, Φύλλα : 114 (απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 44cm x 58cm, Διάμετρο Ρόλου: 15cm
Δίφυλλο, Λέιο
Συσκευασία : 9 ρολά, Παλέτα (120cm x 100cm x 220cm): 24τεμάχια
 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 60CM ΓΚΟΦΡΕ
 
  Ποιότητα : 100% Χημικός χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 50, Φύλλα : 114 (απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 44cm x 58cm, Διάμετρο Ρόλου: 15cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati
Συσκευασία : 9 ρολά, Παλέτα (120cm x 100cm x 220cm): 24τεμάχια
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 60CM + ΠΛΑΣΤΙΚΟ
 
  Ποιότητα : 100% Χημικός χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 50, Φύλλα : 114 (απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 44cm x 58cm, Διάμετρο Ρόλου: 15cm
Χαρτί με Νάυλον in collati, γκοφρέ
Συσκευασία : 12 ρολά, Παλέτα (120cm x 100cm x 220cm): 24τεμάχια
 
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 50CM ΓΚΟΦΡΕ
 
  Ποιότητα : 100% Χημικός χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 50, Φύλλα : 114 (απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 44cm x 48cm, Διάμετρο Ρόλου: 15cm
Δίφυλλο, γκοφρέ, in collati
Συσκευασία : 9 ρολά, Παλέτα (120cm x 100cm x 220cm): 32τεμάχια
 
 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΧΑΡΤΟΣΕΝΤΟΝΟ 50CM + ΠΛΑΣΤΙΚΟ
  
  Ποιότητα : 100% Χημικός χαρτοπολτός, Λευκότητα : 100%
Μέτρα : 50, Φύλλα : 114 (απόκλιση±5%)
Διαστάσεις Φύλλου : 44cm x 48cm, Διάμετρο Ρόλου: 15cm
Χαρτί με Νάυλον in collati, γκοφρέ
Συσκευασία : 12 ρολά, Παλέτα (120cm x 100cm x 220cm): 32τεμάχια